In het juni nummer 2007 van SPiegelbeeld, is een pagina lang artikel verschenen over het werk van Ann Kooijman. Geillustreerd met foto's van eigen werk. Zij geeft in dit artikel aan wat haar beweegreden is om met kleur en verf te stoeien en wat er aan ten grondslag heeft gelegen om zich met Art bezig te houden op haar eigen wijze.